انواع داکت اسپیلت

داکت اسپیلت ها از برندهای مختلف در بازار ایران موجود هستند همچنین انواع اینورتر آن موجب صرفه جویی در هزینه برق می شوند.

سیستم های داکت اسپلیت به دلیل توانایی در خنک کردن چندین اتاق یا قسمت با استفاده از یک واحد مرکزی، محبوب هستند. آنها شامل یک واحد داخلی هستند که در یک مکان مرکزی قرار گرفته است و به چندین مجرا متصل است که هوای خنک را در سراسر مناطق تعیین شده پخش می کند. این یعنی که با استفاده از یک دستگاه مرکزی، می‌توانید هر منطقه را به صورت مجزا سرمایش کنید. اما اسپلیت معمولی، صرفا یک واحد داخلی را به یک واحد خارجی متصل می‌کند و هوای سرد را مستقیماً در داخل اتاق توزیع می‌کند.